Tumblelog by Soup.io
 • emciu
 • evenee
 • MyBlackWings
 • qucykowa
 • michalinax
 • brianmay
 • YELLOWBREEZES
 • 99thingstodobeforeidie
 • cleanout
 • isanipidda
 • jkane
 • bladzik
 • dawdler
 • SallySparrow
 • peper
 • thixophobia
 • praesens
 • dawit
 • 18alexa18
 • zorza
 • ginsty
 • hatardig
 • pabuuu
 • misstodd
 • comaWhite
 • flitterempire
 • quellebelle
 • aaajlajk
 • lisekchytrusek
 • natory
 • Bialy221
 • wieczoryprzykarbidowce
 • otterina
 • friendstraveluk
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 18 2017

5491 b318
Reposted frombutterbeer butterbeer viaQueress Queress
4039 722a
Reposted fromczinok czinok viajotcce jotcce
4232 bfc9 500
Reposted fromtfu tfu viatekwoj tekwoj
9272 a946
Reposted fromkatsiu katsiu viatekwoj tekwoj
1095 27dc
biedny Eminem
Reposted fromamarus amarus viatekwoj tekwoj
9548 6e41 500

cinemagorgeous:

Bath 2077 by artist Klaus Wittmann.

Reposted fromzalibar zalibar viatekwoj tekwoj
1671 cb11 500
Reposted fromtinkerbelljar tinkerbelljar viatekwoj tekwoj
9919 30a5 500
Reposted fromsimonsayer simonsayer viatekwoj tekwoj

November 17 2017

Ale nic się nie zmieni, póki sama o siebie nie zawalczysz.
— L. H. Anderson
Ale przecież burzliwe związki są najpiękniejsze! Nie mógłbym wytrzymać w związku, w którym jest nudno. Siła wkurwienia jest najlepszą miarą miłości. Liczy się tylko, żeby nie rezygnować.
— Robert Więckiewicz
Reposted frommissbrodka missbrodka viawszystkodupa wszystkodupa
Chcesz pięknego życia? To zacznij od nowa, i od nowa, i od nowa aż dostaniesz to o co chodzi. Rób to, czego najczęściej się boisz, a ludzie boją się dwóch rzeczy: zaczynania nowego i kończenia starego. Lawirują pomiędzy nimi, bo może samo wyjdzie. Zwykle nie wychodzi.
— Znalezione w sieci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawszystkodupa wszystkodupa
5407 048c
Reposted fromMeneroth Meneroth vialeszekzukowski leszekzukowski
5870 6e05 500
Reposted fromkostuchna kostuchna vialeszekzukowski leszekzukowski
Chciałem Cię tak szalenie rozkochać w sobie, jak sam się w Tobie kochałem.
— Charlotte Bronte
Reposted frompesy pesy vialeszekzukowski leszekzukowski
6150 8bce
Reposted fromczajnikq czajnikq viawszystkodupa wszystkodupa
0884 317c 500
Reposted frommahiaslsan mahiaslsan viawszystkodupa wszystkodupa
7457 a9ce
Reposted fromHypothermia Hypothermia viawszystkodupa wszystkodupa
4282 342f

girlinthepark:

vetrana | Prague, Czech Republic. 

Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers
0029 a0d1 500

yiorgosmavropoulos:

Where there’s smoke

Reposted fromjohnkeats johnkeats viamyniu myniu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl