Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 15 2012

3794 9b37 500
Treść dedykacji, jaka znajduje się na solowej płycie Freddiego "Mr Bad Guy":
"Specjalne podziękowania dla Briana, Rogera i Johna za nie wtrącanie się. Specjalne podziękowania dla Mary Austin, Barbary Valentin za wielkie cyce i złe prowadzenie się, Winnie za wikt i opierunek. Ten album dedykuję mojemu kotu Jerry'emu - także Tomowi, Oscarowi i Tiffany'emu i wszystkim miłośnikom kotów we wszechświecie - chrzanić pozostałych."  
Reposted fromdawdler dawdler

September 04 2012

August 30 2012

1393 abf7
Queen 1986
Reposted fromYELLOWBREEZES YELLOWBREEZES

July 18 2012

2543 672d

June 23 2012

3096 5b49
argh
Reposted frommaraskowa maraskowa viahaszek haszek

June 22 2012

9986 f3b8
Reposted frompeper peper

June 10 2012

9201 2819
Reposted fromrajska rajska viaemciu emciu

April 13 2012

Reposted fromYELLOWBREEZES YELLOWBREEZES

March 31 2012

March 30 2012

3552 7d3c 500
Reposted fromYELLOWBREEZES YELLOWBREEZES

March 19 2012

Reposted fromdelacroix delacroix viamatuss matuss

March 18 2012

Reposted fromlouve louve viaklaceha klaceha

March 11 2012

Nie będę gwiazdą - będę legendą.
— F. Mercury
Reposted fromsaphirka saphirka viaemciu emciu

March 09 2012

March 08 2012

March 07 2012

5529 89c4

March 04 2012

5008 8209 500
It's A Kind Of Magic
Reposted frompeper peper
4985 977e
Now I'm Here
Reposted frompeper peper
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl